Video Về Sản Phẩm

-Bộ Lũa Phi Long:

– Layout Đồi Thông:

– Layout Rừng Indo:

– Layout Rừng Bay cho hồ 60cm:

– Layout Đồi Thông:

– Bonsai Ba Thân:

– Bonsai Cành Nghiêng:

– Bonsai Rồng Ngậm Ngọc:

– Bonsai Cổ Thụ 45x100cm:

– Bonsai Cổ Thụ 40x80cm:

– Bonsai Dáng Đổ 40x60cm:

– Bonsai Nghiêng 25x40cm:

– Layout Đá Bay:

– Layout Rừng 60cm:

– Bonsai Cao 30 dài 45cm:

– Layout rừng rậm:

Video Hồ Thuỷ Sinh Đẹp

– Layout Bậc Thang 120cm:

– Layout rừng 100cm

– Layout rừng bay 90cm

– Layout rừng bay 90cm

– Layout 60cm

– Layout rừng 100cm

– Hoàn Thiện layout rừng bay 120cm:

– Bể bán cạn Vivarium:

– Hồ Cá Dĩa với lũa thô:

– Hồ thuỷ sinh bonsai 120cm: